Interaction Information RetrievalKölcsönhatás-alapú Információ-Visszakeresés

© S. Dominich, G. Dröszler